Detektory pola elektro-m

Detektory pola elektromagnetycznego to urządzenia pomiarowe którę wskazują możliwe urządzenia wytwarające zmienne pole elektromagnetyczne zarówno aktywne jak i uśpione. Czułe anteny służą jako odbiorniki. Detektor pola elektromagnetycznego  pozwala wprawionej jak i świeżo przeszkolonej skutecznie odnaleźć urządzenia służące do nie autoryzowanego przechwytu informacji, które nie są przeznaczone dla osób, które podkłądają urządzenia podsłuchowe czy też ukryte kamery. 

Wykrywacz podsłuchów, dyktafonów, kamer ST-600

Wykrywacz podsłuchów, dyktafonów, kamer ST-600 jest profesjonalnym wykrywaczem teleskopowym aktywnych urządzeń podsłuchowych takich jak podsłuchy GSM, pluskwy radiowe, kamer czy dyktafony a także wszelkie podsłuchy ukryte na liniach elektrycznych.

10590,00 zł Produkt dostępny
Detektor pola elektromagnetycznego ELVIS

Detektor pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości ELVIS to urządzenie do rejestracji zmian pól elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości. Za pomocą detektora można wykryć urządzenia elektroniczne i elektromechaniczne, określić tryby ich pracy, konwertując odebrane sygnały na akustyczne.

4900,00 zł Produkt dostępny

Stałe pole magnetyczne jest wywoływane przez ładunki elektryczne znajdujące się w ruchu jednostajnym. Dlatego też przepływ prądu (który też jest ruchem ładunków elektrycznych) wytwarza pole magnetyczne. Ładunki poruszające się ruchem zmiennym (np. hamowane) powodują powstawanie zmiennego pola magnetycznego, które rozchodzi się jako fala elektromagnetyczna. Powstawanie pola magnetycznego na skutek przepływu prądu elektrycznego i innych ruchów ładunków elektrycznych opisuje prawo Biota-Savarta oraz prawo Ampère’a, które w postaci uogólnionej wchodzą w skład równań Maxwella.

Niektóre materiały magnetyczne, jak np. ferromagnetyki, wytwarzają stałe pole magnetyczne. Jest to spowodowane superpozycją orbitalnych momentów magnetycznych elektronów (w półklasycznym modelu Bohra przez orbitalny ruch obdarzonych ładunkiem elektrycznym elektronów wokół jądra). Zjawisko to jest dokładniej wyjaśnione w opisie magnetyzmu.

Pole magnetyczne jest też wytwarzane przez zmienne pole elektryczne. Z kolei zmienne pole magnetyczne wytwarza pole elektryczne. Takie wzajemnie indukowanie się pól zachodzi w fali elektromagnetycznej. Stałe w czasie pole magnetyczne nie wytwarza pola elektrycznego – wynika to wprost z równań Maxwella.

Pole magnetyczne jest bezźródłowe, co wyraża prawo Gaussa dla magnetyzmu. Wynika z niego, że linie pola magnetycznego tworzą zamknięte krzywe, nie zaczynają się, ani się nie kończą – inaczej niż w polu elektrycznym, gdzie linie pola elektrostatycznego wychodzą z ładunków dodatnich i zbiegają się w ładunkach ujemnych.

W 2001 roku udało się zbudować urządzenie generujące pole magnetyczne o indukcji magnetycznej 2800 T[1].

Nie znalazłeś tego,
czego szukałeś?

Kontakt

Zostań naszym dystrybutorem

Dowiedz się więcej

Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na naszą politykę cookies

Rozumiem